Programpris

EUR AUPAIR PROGRAMAVGIFTEN

Vad kostar det för dig att bli en EurAupair au pair

EurAupair programmet är framtaget för att det inte  ska vara en oöverkomlig kostnad för dig, och för att du ska få ut så mycket som möjligt av det!

Det kostar dig bara 785 euro att bli en EurAupair au pair, och du betalar först sedan när du har fått din värdfamilj.

 

EurAupair är det bästa och fördelaktigaste alternativet för dig

Till skillnad från många andra au pair organisationer så betalar EurAupair sina au pairers flygresor från sitt hemland hela vägen till den stad de ska komma att bo och leva i som au pairer, och betalar även för hemresan när året som EurAupair au pair är över.

Till skillnad från många andra au pair organisationer ser EurAupair dessutom till att du som au pair har en omfattande försäkring som täcker sjukvård, resa, olycksfall (död genom olyckshändelse) och ansvar (så kallad ”personal liability coverage”). Försäkringen är helt inkluderad i EurAupair programmet.  EurAupairs försäkring är så pass täckande att du inte själv behöver teckna och betala för någon tilläggsförsäkring utöver denna.

Många andra au pair organisationer ger dig inte en försäkring, eller lovar ut försäkringar som sedan visar sig täcka väldigt lite. Det är också vanligt att de lovar betala för din resa till USA, men i självaste verket bara betalar för en resa till någon större stad i USA (ofta New York City), varpå du sedan själv får stå för resekostnaderna därifrån till staden du ska bo i.  Speciellt gäller det returflygen.

Dessa  inrikesflygresor inom USA kan kosta  upp till 1.000 euro, för att inte tala om alla kostnader som kan tillkomma om du blir tvungen att teckna en ytterligare försäkring eller när din försäkring inte täcker alla sjukvårdskostnader.

Sammanlagt kan du alltså spara över 1.000 euro när du väljer EurAupair.

Våra  au pairer märker fort att Eur Aupair är helt dedikerade till att ge alla programdeltagare bästa möjliga  pris och kvalitet.

Vad som ingår i EurAupair programpriset:

 • Hela resan, tur och retur från Finland till din värdfamilj.
 • 4-5 dagar lång barnomsorgs- och första hjälpkurs (Workshop) i New York City inklusive mat,  rum, resekostnader och sightseeing.
 • Au pair handbok.
 • En heltäckande reseförsäkring, ansvarsförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring. Du behöver inga tilläggsförsäkringar.
 • Kontorets stöd och hjälp under ansökningsprocessen, förberedelsemöte, hjälp med visumansökan etc.
 • Stöd och hjälp under hela din vistelse från din lokala stödperson (community counselor).
 • Utbildning på fritiden samt upp till 500 dollar i studiebidrag.
 • Ett eget privat och möblerat rum hos din värdfamilj.
 • 195.75 dollar i veckolön,
 • Betald 2 veckors ledighet.
 • Och många, många fler enorma fördelar som du kan läsa vidare om här på hemsidan!