EurAuPair Stödpersoner ”Community Counselor”

EurAuPair Stödpersoner "Community Counselor"

Din EurAupair stödperson kommer att hålla ett introduktions möte för dig strax efter att du anländer i staden du ska bo i som au pair och kommer att hålla regelbunden kontakt med dig under hela ditt au pair år.

Stödpersonen kommer att ge dig information om vilka resurser som finns tillgängliga för dig i ditt närområde och kan ge dig tips och idéer om vilka kurser du kan ta.

Din stödperson kommer att planera in regelbundna sammankomster och aktiviteter för dig och andra au pairer i området, och även EurAupairs speciella ”kulturella evenemang”.

Din Eur Aupair stödperson är någon som kan hjälpa dig anpassa dig till ditt nya liv, träffa andra au pairer och kan hjälpa dig lösa eventuella svårigheter som du och din värdfamilj inte kan lösa själva.

Eur Aupairs stödpersoner är volontärer som ger av sin tid och sitt engagemang därför att de verkligen tycker om unga människor och tror på värdet av kulturella utbyten. Din stödperson kan hjälpa dig göra ditt Eur Aupair- programår ditt bästa år någonsin!

Som EurAupair au pair är du aldrig ensam, du har alltid vårt nätverk, familjen och vänner.

Titta här på videon EurAupair nätverk och vänner